Sokak számára már teljesen szokványos jelenség az Internet szerves beépültsége a mindennapos programrendbe: chat, e-mail, saját weboldal.  A számítógép stabil eszköze, esszenciális szereplője a legtöbb modern irodának.

Tele-working?

Az internetkultúra témája körül forgolódó írások között, azon érvek sem hagyhatóak figyelmen kívül, amelyek az olyan privát szituációkat is behozzák értékeléseikbe, mint azon édesanyák (és nem csak) esetét, akik úgy döntenek, hogy gyermekeik mellett maradva otthonról végezhető munkába kezdenek (tele-working).

Az internet, mint  progresszív médium

A web-birodalom jövőorientált, progresszív médium jellege sem kerülte el az elemzők figyelmét. Sokan pozitív jelenségként ecsetelik az online baráti közösségekhez való csatlakozás opcióit, sanszát, hiszen vannak emberek, akik egyébként (in real life) zárkózottak, így a netkapcsolatok révén, úgymond belenevelődnek (?) egyfajta társasági, közösségi létformába – talán éppen abból a meggondolásból, hogy mindezen tapasztalataikat, a közeljövőben, élőben is gyümölcsöztetni tudják. Az cyberidő egyéb ágenseként kerülhet szóba az e-mail, amely számos helyen átvette a tradicionális levél helyét (sokan környezetkímélő aspektusára esküsznek.

Online tanulási lehetőség

Ezen felül nem elhanyagolandó a világháló, mint az egyszerű és gyors információszerzés tárhelye – digitalizált könyvekhez és újságokhoz való hozzáférés a világ minden tájáról, több nyelven. Ugyanakkor elő kívánkozik lépni a távoktatás, a magántanulás online lehetősége is -elegendő, ha ehhez a CBTs – Computer Based Training térhódítását helyezzük górcső alá, hiszen ne feledkezzünk meg a net gazdag adatbázisáról, információbőségéről, sokszínűségéről, komplex mivoltáról, mely minden önfejlesztő és tanulni vágyó egyén előtt kész tágra nyitni kapuit.

Videó-konferencia

A videó-konferencia méltatása során bekerülhet a topikba példaként egy műtét. Ahol az orvos-specialista fizikai jelenléte (sokak szerint) másodrangúvá válik, tudniillik tudását, a szükséges információkat online is képes átadni a kollégáknak, sőt várakozni sem szükséges rá. Ugyanakkor a videó-konferencia praktikus mibenléte az oktatásban (főképpen a felsőoktatásban) is kifejtheti jótékony hatásait – ha a tanár éppen külföldön tratózkodik, azonban értékes tudását ilyen módon is képes és kész átadni  a diákoknak.

Internet: pro és kontra érvek?

Az internet-jelenséghez rendelt pro és kontra érvek paradox mivolta éppen abban mutatkozik meg, hogy egyazon érv -sok esetben- magában hordozza ellenérv-mivoltát egyaránt. A fenti gondolatfonalba szinte beletapadnak a kontrák, a kérdőjelek, pedig a legtöbb sor végére odailleszthetőek. Ezen megállapítások, ellenérvek egyike akár így is hangozhatna: a face-to-face kommunikáció, a térbeli jelenlét alkotja a társalgás etalonját, hiszen ahogyan Benczik Vilmos megfogalmazta: Annak ellenére, hogy a közvetlen emberi kommunikáció messze nem tekinthető tökéletesnek, mégis mintaként, viszonyítási pontként szolgál minden ember alkotta kommunikációs technológia számára.[1]

Vagy-Vagy és Is-Is

Van rá esély, hogy az optimálisnak titulált kategóriához azok az internet-analizáló és –kvalifikáló megfigyelések csatlakoznak, amelyek a kierkegaardi vagy-vagy filozófiával párhuzamosan az is-is diagnózis-rendszernek is lehetőséget kínálnak – ergo: a net-szféra és a valóságos léttér nem egymás ellen irányulnak, hanem egymással paralel módon létezőkként szerepelnek.

Felhasznált szakirodalom:

Markus Temmel, Martina Theuermann, Eva Ukovitz, Tanja Vogrin: The Impact Of The Internet On Our Daily Life  https://www.tru.ca/cpj/essay.html
[1] Lásd a következő linket: http://mek.oszk.hu/10100/10131/10131.pdf Benczik Vilmos: Másodlagos szóbeliség és mobil telefónia c. tanulmányát.

Szólj hozzá!

hozzászólás